Historikk

Den første kjente historien starter rundt 1850 da svensken Frilander kjøpte stedet. Han ernærte seg med handtverk og handelsvirksomhet.  Navnet Marienborg kom først i 1870, da ørlendingen Ove Hoff kjøpe stedet og oppkalte det etter sin hustru Marie. Hoff drev overnatting og serveringsvirksomhet, i tillegg leide han ut lokaler til bl.a. handelsmenn, lærere, lege og baker. Hoff-familen døde ut da datteren Ovedie døde i 1912. Korsvoldslekta i Selbu og Tydal har sine røtter fra Korsvold-gården øverst i Gudbrandsdalen.
Fra Dovre kommune kom de til dalføret rundt 1860. Torsten Simensen Korsvold bodde på Litj-evjebakken med familien. Hans sønn Olaf, f. 1880, kjøpte Marienborg etter Hoff’s død i 1912. Olaf var en svært kjent og driftig kar, han ble ofte omtalt som “Stor-Olaf” spesielt p.gr. a. sitt voksne utseende. Olaf drev Marienborg fram til i slutten av 1940-åra. Eldstesønnen Thorstein og kona Jorunn tok over stedet i 1953 og fortsatte gjestgiveridriften på samme måte. Thorstein døde i 1969 og fra da av var det sønnen Olav og kona Bodil som hadde hovedansvaret, men det var Jorunn som styrte virksomheten på Marienborg helt til sin død i 1991. For Jorunn ble det en tidsperiode på bortimot 40 år. Det var kanskje ikke så uventet at “Jorunn på Marienborg” ble et begrep. Tor Stein og kona Nina bodde på Marienborg i Jorunn’s siste regjeringstid, så da hun døde var det naturlig at de tok over ansvaret. Marienborg Camping ble etablert ved utløpet av Nea i begynnelsen av 1960 åra. Med campinghytter og båtutleie har driften vært kontinuerlig.